Služby

Priemyselný park ILM poskytuje svojim nájomcom balík plný správcovských služieb.

Balik služieb obsahuje:

 • Miestne poplatky, dane, vrátane dane z nehnuteľnosti

 • Poistenie budovy

 • Správa budovy

 • Technické a obchodné administratívne poplatky

 • Revízie

 • Údržba a oprava spojená s prenajatým objektom a stavbou

 • Upratovanie areálu

 • Údržba zelene

 • Náklady na služby v rámci areálu

 • Odvoz odpadu

 • Opravárenské a výmenné služby

 • Odhŕňanie snehu

 • Strážna služba 24/7