Priemyselný a logistický park

40 000 m²

 Aj vďaka svojej výhodnej polohe je ideálnym distribučným uzlom pre domácich a medzinárodných poskytovateľov logistikých služieb, maloobchodné sklady, dodávateľov automobilového priemyslu prvého stupňa, ako aj nájomcov z elektrotechnického priemyslu.

Umiestnenie blízko diaľnice D1

Pridajte
sa k nám


+421 910 50 50 90