Projekt ILM

Región Turiec ponúka kvalifikovanú pracovnú silu s primeranými nákladmi na prácu. Popritom možnosť udržať si svojich zamestnancov, ktorí denne dochádzajú do Martina, Žiliny a ďalších miest v okolí.

ILM vám ponúka

Aj vďaka svojej výhodnej polohe je ideálnym distribučným uzlom pre domácich a medzinárodných poskytovateľov logistikých služieb, maloobchodné sklady, dodávateľov automobilového priemyslu prvého stupňa, ako aj nájomcov z elektrotechnického priemyslu.

Pôdorys haly

Moderná budova štandardu A

ILM je strategicky umiestnená na diaľnici D1 juhovýchodne od Martina.
Projekt priemyselného a logistického parku kategórie A o celkovej výmere cca. 40 000 m² úžitkovej plochy.

Dostupnosť kvalifikovaných ľudských zdrojov v regióne, tradične migrujúcich za prácou, je posilnená novými pracovnými ponukami v mieste bydliska.